Тавозуни Ташкилот:

Сомонӣ 31.12.2022 30.09.2022 30.06.2022 31.3.2022
ДОРОИҲО        
Нақдина       729 785
Барои гирифтан аз бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ       14178 945
Қарзҳо       64 006 782
Сармоягузории дарозмуҳлат        
Воситаҳои асосӣ       1 618 451
Дигар дороиҳо       18 026 187
Ҳамагӣ дороиҳо       98 560 150
УҲДАДОРИҲО        
Барои пардохт - бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ       62 558 043
Дигар уҳдадориҳо       23 167 897
Ҳамагӣ уҳдадориҳо       85 725 940
САРМОЯ        
Саҳмияҳои оддии пардохташуда       7 882 813
Сармояи изофа       2 257 744
Фоидаи тақсимнашуда       1 127 653
Захираҳо       1 566 000
Ҳамагӣ сармоя       12 834 210
Ҳамагӣ уҳдадориҳо ва сармоя       98 560 150
         
         
Сомонӣ 31.12.2021 30.09.2021 30.06.2021 31.3.2021
ДОРОИҲО        
Нақдина 339 687  1 288 946  488 700  157 644
Барои гирифтан аз бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 14 513 606  18 827 495  27 758 264  18 299 662
Қарзҳо 59 591 462  56 400 887  54 323 748  48 896 203
Сармоягузории дарозмуҳлат        
Воситаҳои асосӣ 1 615 279  1 616 005  1 425 840  1 316 324
Дигар дороиҳо 13 814 867  10 559 275  9 668 846  15 412 315
Ҳамагӣ дороиҳо 89 874 901  88 692 608  93 665 398 84 082 148
УҲДАДОРИҲО        
Барои пардохт - бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 56 250 518  59 419 668  65 505 319  57 553 563
Дигар уҳдадориҳо 23 465 195  19 294 941  18 523 667  17 006 709
Ҳамагӣ уҳдадориҳо 79 715 713  78 714 609  84 028 986  74 560 272
САРМОЯ        
Саҳмияҳои оддии пардохташуда 7 882 813  7 882 813  7 691 435  5 686 216
Сармояи изофа       2 032 093
Фоидаи тақсимнашуда 707 884  509 254  359 045  553 613
Захираҳо 1 568 491  1 585 932  1 585 932  1 249 954
Ҳамагӣ сармоя 10 159 188  9 977 999  9 636 412  9 521 876
Ҳамагӣ уҳдадориҳо ва сармоя 89 874 901  88 692 608  93 665 398  84 082 148
         
         
Сомонӣ 31.12.2020
30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020
ДОРОИҲО        
Нақдина 147 338        49 287 1 096 742 134 455
Барои гирифтан аз бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 6 612 970   1 304 428 2 870 187 3 056 541
Қарзҳо 39 813 461  34 454 638 30 298 211 33 255 612
Сармоягузории дарозмуҳлат -- -- -- 19 111
Воситаҳои асосӣ  1 092 684   1 130 391  1 077 402 1 076 013
Дигар дороиҳо 15 531 915 13 772 591 12 562 689 12 058 278
Ҳамагӣ дороиҳо 63 198 368 50 711 335 47 905 231 49 600 010
УҲДАДОРИҲО        
Барои пардохт - бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 38 951 700 28 302 775 25 481 596 27 031 471
Дигар уҳдадориҳо 16 407 660 14 600 744 15 785 262 15 600 400
Ҳамагӣ уҳдадориҳо 55359 360 42 903 519 41 266 858 42 631 871
САРМОЯ        
Саҳмияҳои оддии пардохташуда 5 686 216   4 187 534 4 187 534 4 187 534
Сармояи изофа 336 928      796 986 796 986 796 986
Фоидаи тақсимнашуда 734 289   1 844 281 674 838 992 146
Захираҳо 1 081 575      979 015 979 015 991 473
Ҳамагӣ сармоя 7 839 008   7 807 816 6 638 373 6 968 139
Ҳамагӣ уҳдадориҳо ва сармоя 63 198 368 50 711 335 47 905 231 49 600 010
         
         
Сомонӣ 31.12.2019 30.09.2019 30.06.2019 31.03.2019
ДОРОИҲО        
Нақдина 153 880  648 558   550 604 248 199
Барои гирифтан аз бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 1 451 903 3 221 957  1 763 045 1 679 773
Қарзҳо  30 352 818 29 362 699  28 610 702  26 745 883
Сармоягузории дарозмуҳлат  19 111 19 111 19 111  19 111
Воситаҳои асосӣ 743 410 761 408  765 684 770 969
Дигар дороиҳо 11 370 435 11 035 158  10 663 237  7 939 676
Ҳамагӣ дороиҳо 44 091 557 45 048 891   42 372 383  37 403 611
УҲДАДОРИҲО        
Барои пардохт - бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 22 361 679 23 902 467  25 358 124  21 320 503
Дигар уҳдадориҳо 15 546 994 15 055 972   11 309 146 10 800 708
Ҳамагӣ уҳдадориҳо 37 908 673 38 958 439   36 667 270 32 121 211
САРМОЯ        
Саҳмияҳои оддии пардохташуда 4 187 534 4187 534  4 187 534 4 187 534
Сармояи изофа 64 284 -- -- --
Фоидаи тақсимнашуда 819 593 911 445   526 106  96 345
Захираҳо 1 111 473 991 473  991 473 998 521
Ҳамагӣ сармоя  6 182 884 6 090 452  5 705 113  5 282 400
Ҳамагӣ уҳдадориҳо ва сармоя 44 091 557 45 048 891  42 372 383 37 403 611
         
         
Сомонӣ 31.12.2018      
ДОРОИҲО        
Нақдина  136 148      
Барои гирифтан аз бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 578 434      
Сармоягузории дарозмуҳлат 21 542 116      
Қарзҳо 11 173      
Воситаҳои асосӣ 806 766      
Дигар дороиҳо 4 001 784      
Ҳамагӣ дороиҳо 27 076 421      
УҲДАДОРИҲО        
Барои пардохт - бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзии ғайрибонкӣ 13 132 332      
Дигар уҳдадориҳо 8 923 283      
Ҳамагӣ дороиҳо 22 055 615      
САРМОЯ        
Саҳмияҳои оддии пардохташуда 4 187 534      
Сармояи изофа --      
Фоидаи тақсимнашуда 28 032      
Захираҳо 805 240      
Ҳамагӣ сармоя 5 020 806      
Ҳамагӣ уҳдадориҳо ва сармоя 27 076 421